Love Story: “Love means never having to say you’re sorry.”


Love Story: “Love means never having to say you’re sorry.”

Harvard Law student Oliver Barrett IV and music student Jennifer Cavilleri share a chemistry they cannot deny – and a love they cannot ignore. Despite their opposite backgrounds, the young couple put their hearts on the line for each other. When they marry, Oliver’s wealthy father threatens to disown him. Jenny tries to reconcile the Barrett men, but to no avail. Oliver and Jenny continue to build their life together. Relying only on each other, they believe love can fix anything. But fate has other plans. Soon, what began as a brutally honest friendship becomes the love story of their lives.

“Biết nói gì về một cô gái hai mươi lăm tuổi vừa mới qua đời? Rằng nàng đẹp và thông minh. Rằng nàng yêu nhạc Mozart và Bach. Yêu Beatles. Và yêu tôi”. Erich Segal mở đầu Chuyện tình (Love story) (*) nổi tiếng bằng những dòng cô đọng, đặc sắc như vậy. Nương theo những dòng chữ đó cũng có thể viết rằng: Có thật nhiều điều để nói về tác phẩm để đời của Erich Segal, rằng đó là một chuyện tình đẹp, rằng nó được kể bằng một thứ ngôn ngữ vừa thô ráp vừa thông minh, đầy lôi cuốn theo cung cách hiện đại….

Tiếp tục đọc

%d bloggers like this: