Tình yêu & hạnh phúc… – Tonight I Cele…


tinhyeu_hanhphuc_love_happy_123chiasesmile

Tonight I celebrate my love for You….

“Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng” – Saint Exupery (…)

“Tất cả những loài đến đây sống đều không có quả tim, quả tim duy nhất họ đã dành cho những đứa con thương yêu của mình, vì vậy sự tồn tại của họ là nhờ vào sự gìn giữ của con, nếu con họ đánh rơi quả tim đó thì họ sẽ ra đi mãi mãi…” (…)

Tiếp tục đọc

Advertisements
%d bloggers like this: